BOEMM

About

Wij maken mensen beter

We leren onze medewerkers aan
hoe ze zelf beter kunnen presteren.

Dat is onze belangrijkste taak. Indicatoren van vooruitgang zijn makkelijk te ontcijferen want het gaat om winst, inkomsten en uitgaven. Maar misschien zijn doelgerichtheid, klantentevredenheid en productiviteit nog belangrijker. De best presterende medewerkers delen hun ervaringen en kennis met hun collega’s. Ze inspireren ook de collega’s die het soms al eens wat minder goed doen. Daar wordt iedereen beter van.

 

We proberen ouderwetse theorieën te vervangen door nieuwe ideeën - als die beter voor ons werken. We zorgen voor zo weinig mogelijk regeltjes en we respecteren elkaar altijd. Maar als echte familieleden onder elkaar kunnen we iets meer. En dat geeft ons vleugels.

 

 

 

Onze visie en missie

Eerst sommen we onze vijf kernwaarden op. Het zijn de bakens die door onze stichters van bij het begin werden uitgezet om onze koers te bepalen.


1. Familie

Wij beschouwen onszelf als leden van een grote familie, omdat we door dik en dun verbonden willen blijven en samen door het leven willen gaan.

 

2. Ondernemerschap

Deze waarde gebruiken we in onze benadering van onze taken en verantwoordelijkheden van elke dag.

 

3. Passie

Zonder passie is er geen leven, geen motivatie om elke dag te doen wat we willen bereiken.

 

4. Uitmuntendheid

We vinden dat elke stap in de keten een meerwaarde moet zijn. Dat lukt niet zonder elke dag het best mogelijke resultaat na te streven.

 

5. Respect

Respect begint bij respect voor onszelf. Van daar kan het zich uitbreiden naar alle betrokkenen om uit te monden in een wereld die vooruitgaat.

 

Onze missie:

We willen binnen 100 jaar nog steeds een relevante speler zijn in het HR-landschap, met hetzelfde familiale gevoel als dat van vandaag.

 

Stel je voor dat onze kleinkinderen later zouden doen wat ze willen en wat ze kunnen in onze organisatie? Hiervoor doe je het toch?

 

Onze visie:

We geloven in de toegevoegde waarde die wij elke dag leveren. Fysiek en digitaal.

 

In de Vlerickschool gebruikt men de term “Phygital”. Wij zeggen graag dat de menselijke factor, ondersteund en gestuurd door een waaier van de meest vooruitstrevende digitale oplossingen, bij ons het verschil maakt.

 

Strategie:

We willen relevant en aanwezig zijn in elke specialisatie binnen Human Resources.

Ondernemers, they love us

En dat is niet meer dan normaal. We delen dezelfde dromen, zorgen en waarden. We spiegelen ons aan elkaar, we gaan kijken naar wat ons verbindt en naar datgene wat ons van elkaar onderscheidt. We denken mee, maar we denken ook tegen. En we zoeken naar een gemeenschappelijk doel. Dat lijkt eenvoudig, maar het vraagt veel empathie en nog meer goede wil van iedereen.

 

Philip Cracco, onze stichter, is en blijft een voorbeeld en een archetype voor veel van onze ondernemers-partners en -klanten. Hij liet tijdens zijn boeiende leven niemand onberoerd en het kon hem absoluut niet schelen of je een fan was van hem of niet. We zijn, net zoals Philip, niet groot genoeg om voor iedereen goed te kunnen of te willen doen. Maar dat is ook niet erg.

 

Zijn twee kinderen en Lieven zetten de familietraditie voort met BOEMM! Ook dat raakt een gevoelige snaar bij veel ondernemers. Want ondernemen doe je niet alleen maar voor jezelf. Je werkt zo hard omdat je in de eerste plaats begaan bent met je naasten en met diegenen die na jou zullen komen. Opdat ze jouw traditie verder kunnen zetten.

Kathy Vandooren

Aandeelhouder van BOEMM! en commercieel directeur van JobFIXers:

Ik ben een 'commerce madam' met ondertussen heel veel ervaring in deze sector. Het werk dat ik hier kan doen en de groep waarvoor ik mag werken: het is gewoon mijn passie. De uitdaging die ik indertijd kreeg van Philip was uitzonderlijk, daar kon ik voordien enkel van dromen. Ik ben dan ook in volle overtuiging aandeelhouder geworden.

 

Al de mensen waar Philip sterk in geloofde, die gaf hij uitzonderlijke kansen, waar hij maar kon. Ook aan mij. Ondertussen mag ik de commerciële directie van JobFIXers voor mijn part nemen. Ik blijf hem daarvoor eeuwig dankbaar en wil hem vooral ook blijven trots maken! En ik doe dat met veel plezier, samen met Lieven, MJP, PJM en alle andere collega's van het management.

Joke Carton

Ex-@cor, aandeelhouder en commercieel directeur van DPS

Een drietal jaren geleden had ik voor het eerst contact met Philip: niets liet toen vermoeden dat ik ooit mijn eigen zaak @cor zou uit handen geven. Philip wist mij echter vanaf de eerste minuut te begeesteren met zijn bevlogenheid, zijn charisma, zijn heldere visie op het entrepeneurschap. Een paar nachten heb ik ervan wakker gelegen. Geef ik mijn eigen opgebouwde zaak grotendeels uit handen?  Zal ik kunnen gedijen en mij thuis voelen in zijn nieuwe project? Intussen is dit voor mij glashelder en kan ik op de twee vragen volmondig JAZEKER antwoorden.

 

 Vanaf de eerste minuut voelde ik mij prima in de warme, open en familiale sfeer binnen BOEMM! Het klikte goed met Philip, Lieven en de overige managers van ons BOEMM-team. Het fantastische is dat er binnen de organisatie een ‘no nonsens’ aanpak aanwezig is. What you see is what you get. De meerwaarde in het ondernemen en de sales lessen die we van Philip gedurende de eerste jaren mochten ervaren waren enorm verrijkend en een onbetwistbare surplus in ons arsenaal van skills als ondernemer. Dit betekent echter niet dat we steeds meteen op dezelfde lijn zaten... Heel groot is de droefenis en het gemis omdat Philip nu niet langer bij ons is en we zijn guitige kwinkslagen maar vooral zijn grenzeloze ervaring en commerciële inbreng zo hard moeten missen. Maar meteen is het zo verfrissend te zien dat zijn oogappels Pieter Jan Michiel en Marie Julie Pascale zich zo dubbel plooien om de legacy van papa verder uit te bouwen.  We weten zeker dat hij onnoemelijk trots op hen is. ‘Preuts gelik fjèrtig’, zou hij zelf gezegd hebben.

 

In deze warme, geïnspireerde, familiale, noest werkende omgeving wil ik mij samen met BOEMM! verder ontplooien.  We laten BOEMM! boemen, net zoals zijn stichter het zou gewild hebben. Daarom voel ik mij hier zo als een vis in het water.

Onze werkplek

Teamleden en bezoekers houden vooral van de makkelijke bereikbaarheid, de ruime parking voor de deur en de huiselijke en informele stijl van onze kantoren. Open ruimten worden afgewisseld met comfortabele vergaderplekken, een conferentiezaal en een zonnige binnentuin. In onze tweede thuis is alles aanwezig om onze familiale werkomgeving verder te kunnen ontwikkelen.

We geloven niet echt in thuiswerken, toch niet in ons specifiek vak: alle componenten van een goede blended whisky moeten uiteindelijk ook fysiek bij elkaar gebracht worden zodat ze zich kunnen vermengen. Zo werkt het ook nog altijd bij mensen, zeker in contactberoepen zoals de onze. We zullen uiteindelijk nog vaak van thuis uit werken, terwijl de fysieke bijeenkomsten voortaan meer en meer een vorm van quality time zullen worden. A déguster avec modération !

Goed werkgeverschap

volgens de VN en volgens BOEMM!

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 duurzame SDG’s (Sustainable Development Goals) of ontwikkelingsdoelstellingen. De bedoeling is om met vereende krachten wereldwijd zo goed mogelijke resultaten te behalen rond die thema’s die van levensbelang zijn voor het in stand houden en verbeteren van onze wereld.

 

Overheden, organisaties, ondernemingen en burgers kunnen aan de hand van deze doelstellingen voor zichzelf uitmaken op welke van de 17 aandachtspunten zij een echt verschil kunnen maken en waarop ze dus ook best volop inzetten. Iedereen kan meewerken aan hetzelfde ultieme doel, volgens dezelfde planning en met aandacht voor een eigen methode en eigen doelstellingen. Een van de belangrijkste aspecten aan deze doelstellingen is dat ze gelden voor iedereen en in alle landen. ‘To leave no one behind’ is dan ook de slagzin van deze SDG's. En toevallig of niet, het is er ook een van de onze, al van bij het begin.

 

Onze groep heeft een eigen volgorde vastgesteld, waarin we onze krachten best kunnen bundelen en toepassen rond de 17 ontwikkelingsdoelstellingen.

 

Overzicht en timing

2020

Sinds 2020 werken we aan het optimaliseren van:

DOELSTELLING 4 – KWALITEITSONDERWIJS

Stichters Philip Cracco en Lieven Bonamie werkten zich allebei vanuit een moeilijke start naar relevante managementposities. Het juiste onderwijs op het juiste moment was cruciaal voor hun succes, naast het vele en harde werk. Philip was recordhouder in zowat alles, maar ook in het aantal gevolgde opleidingen bij Vlerick en hij zette samen met de echtgenote van een medecursist zijn eerste uitzendbedrijf op. (Opleidingen staan vaak garant voor een boost van iemands netwerk.)

 

Lieven begon in een studierichting land- en tuinbouw, volgde daarna een ingenieursopleiding en studeerde af als communicatie- en marketingspecialist bij Arteveldehogeschool. Ook hij ging daarna naar Vlerick, om er een resem managementopleidingen te volgen.

 

Philip en Lieven hebben in al hun functies volop ingezet op vorming en kwaliteitsonderwijs van hun medewerkers, door het permanent organiseren en zelf leiden van in house trainings of door het doen volgen van externe opleidingen en cursussen.

 

Voor alle bedrijven van de groep is levenslange opleiding een hoofdzaak. Alle medewerkers volgen bijvoorbeeld een vijfdaagse opleiding Master in Sales, waarna ze moeten slagen voor een schriftelijk en een mondeling examen. Dan volgt er een permanent opleidingstraject van twee dagen per maand.

 

Master of Sales - A Sales Masterclass hosted by BOEMM!

 

 

5 Days of professional training on how to become a Master of Sales

 

Onze taak, die zien we zo: het zelfvertrouwen en de carrière van elke medewerker boosten door de juiste kennis mee te geven. Dat is de beste garantie voor kracht en succes in hun professionele en persoonlijke toekomst.

 

De trainers in deze Masterclass zijn stuk voor stuk HR- en/of sales experts, die hun kennis en ervaring echt actief delen met onze medewerkers. Zij kunnen als geen ander jonge, ondernemende mensen vormen, inspireren en motiveren zodat ze hun grenzen leren verleggen. Elke trainer gaat steeds voor de meest persoonlijke aanpak, met veel aandacht voor individuele feedback en voor begeleiding van de cursisten in het veld.

 

We vinden dat onze medewerkers stuk voor stuk ruwe diamanten zijn. We brengen ze de juiste kennis en vaardigheden bij om ze nog beter en veerkrachtiger te maken. We slijpen ze als het ware één voor één tot high-potentials en high-performers. Het opleidingsprogramma dat we hebben uitgebouwd wordt heel specifiek per functie en per niche gepersonaliseerd.

 

Een greep uit de thema’s die regelmatig aan bod komen:

 

°Hoe integreer je missie, visie en strategie van het bedrijf in je dagelijkse taken?

°Verwelkoming en rondleiding in de HR-sector met do's en don'ts

°De juiste inzichten en tools om een doeltreffende recruiter/account manager te worden.

°Hoe je mindset trainen om je doelen scherp te stellen en te bereiken?

 

Maar er zijn ook externe educatieve initiatieven die actief worden ondersteund:

 

°Lieven is een regelmatig gastdocent aan verschillende hogescholen;

°In juni 2020 figureerden BOEMM! en JobFIXers als afstudeerproject voor 30 laatstejaarsstudenten van de Bacheloropleiding Communicatie van de Arteveldehogeschool.

DOELSTELLING 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

"Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren."

 

Met BOEMM! doen we mee op dit vlak, op zowat elk opgesomd punt. Wij diversifiëren waar het maar mogelijk is, wij moderniseren en innoveren continu en zorgen voor de hoogst toegevoerde waarde in onze zeer arbeidsintensieve sectoren.

 

"Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten."

 

Onder andere door onze nieuwste matching-technologie brengen we de juiste jobs naar de juiste mensen en de juiste mensen als waardevolle medewerkers naar vooral kleine en middelgrote ondernemingen in België, wat steeds onze specialisatie is en blijft.

 

"De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden."

 

Het waarborgen van de rechten en de veiligheid van al onze medewerkers, op welke plek en voor wie ze ook aan de slag zijn, is een prioriteit in onze groep. Binnen JobFIXers, waar we de meest risicovolle beroepscategorieën zoals bouw- en gespecialiseerde arbeiders aantreffen, delen we een stuk van onze winst zelfs met de uitzendkrachten die veilig werken.

DOELSTELLING 9 – INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

"Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en, tegen 2030, het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie aanzienlijk doen toenemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en dat aandeel verdubbelen in de minst ontwikkelde landen."

 

Zonder industrie is een land zeer kwetsbaar op de internationale markt. Wij leveren de juiste en gemotiveerde werknemers aan een groot aantal kleine en middelgrote productiebedrijven in België. In de hoge graad van specialisatie ligt al decennialang de kracht van onze ondernemingen en wij proberen er op ons niveau alles aan te doen om dat mee te waarborgen.

2025

Tegen 2025 nemen we er drie extra prioriteiten bij:

DOELSTELLING 10 – ONGELIJKHEID VERMINDEREN

DOELSTELLING 11 – DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

DOELSTELLING 12 – DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

2030

Rond de einddatum in 2030 willen we uiteindelijk ook de volgende drie punten mee realiseren

DOELSTELLING 13 – KLIMAATACTIE

DOELSTELLING 16 – VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

DOELSTELLING 17 – PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Zin om mee in ons succesverhaal te stappen?